UNGDOM

EFFAT: s ungdomskommitté är en integrerad del av EFFAT, som det anges i EFFAT-stadgarna. Den består av ungdomsrepresentanter från EFFAT-medlemsförbund. Den organiserar sina aktiviteter inom ramen för EFFAT-agendan. Ungdomskommitténs huvuduppgifter är bland annat: organisera unga arbetstagare, främja ungdomsarbeten och kvalitetsjobb, organisera ungdomsmedlemmar inom fackföreningar och stödja ungdomsstrukturens arbete inom EFFAT. EFFAT Youths verksamhet och aktiviteter definieras av EFFAT Youth Committee, som sammanträder minst en gång om året. och ungdomsbyrån som består av 6 valda medlemmar.

Vid den senaste EFFAT-kongressen valde ungdomskonferensen Ivan Blažević (STUH, Kroatien) som president och Aybüke Bengu Özmutaf (ÖZ GIDA-İŞ, Turkiet) som vice president. Den andra vice ordföranden ska väljas till hösten. 

Ungdomsbyråns övriga medlemmar är: Fernando Blandón Carmona (NGG, Tyskland), Eva Mitchell (SIPTU, Irland) och Karen Zelderloo (ACV-CSC, Belgien)

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Congress 2019