EFFAT upprepar sin nolltoleranspolicy på den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

Könsbaserat våld och trakasserier kvarstår som en fruktansvärd realitet på många arbetsplatser över hela Europeiska unionen, och representerar både en orsak och en konsekvens av ojämlikhet mellan män och kvinnor. Som svar på detta akuta problem har EFFAT prioriterat kampen mot könsrelaterat våld och sexuella trakasserier de senaste åren.

På den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor bekräftar EFFAT sitt engagemang för att bekämpa könsbaserat våld och trakasserier inom sina sektorer. I linje med årets tema, "Orange the World: End Violence Against Women Now", står EFFAT i solidaritet med kvinnor, förespråkar förändring och tar konkreta steg mot en säkrare, mer jämlik arbetsmiljö.

Idag återlanserar EFFAT rekommendationerna "EFFAT Zero Tolerance" för att bekämpa sexuella trakasserier och våld på arbetsplatsen, som fokuserar på övergripande strategier för att bekämpa könsbaserat våld och främja säkra och inkluderande arbetsplatser inom EFFAT:s sektorer.

Dessa omfattande riktlinjer fokuserar på medvetenhetskampanjer, datainsamling, kollektiva förhandlingar om förebyggande åtgärder och utveckling av robusta policyer och protokoll. EFFAT efterlyser förbättringar av lagstiftningen, utbildningsprogram och uppmärksamhet på de unika utmaningar som hushållsarbetarna står inför. Organisationen har som mål att skapa säkra och inkluderande arbetsplatser genom europeisk lagstiftning, riktlinjer och pågående projekt.

Dessutom fokuserar EFFAT på att förebygga sexuella trakasserier i transnationella företag, och inser behovet av ett holistiskt tillvägagångssätt för att bekämpa detta ständigt närvarande problem. Den senaste överenskommelse med Sodexo och IUL och Sodexo Group är avgörande för att skapa ett ramverk med specifika åtgärder för att implementera policyer som mildrar effekterna av våld i hemmet.

International Labour Convention 190 (C190) är fortfarande ett nyckelinstrument i vår kamp mot könsbaserat våld. Denna konvention är ett kraftfullt verktyg i vårt projekt, som underlättar bedömningen av dess nuvarande genomförande samtidigt som den vägleder utformningen av rekommendationer på nationell nivå.

EFFAT är fortfarande engagerat i att delta, organisera kollektiva åtgärder och arbeta för en framtid där våld mot kvinnor utrotas och jämställdhet råder.

 

 

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser

Congress 2019