EU:s glyfosatutvärdering misslyckas med att erkänna nyckelmekanism som kan leda till cancer

September 12, 2023 | Lantbruk, I rampljuset, Okategoriserad

Den 7 september skickade EFFAT tillsammans med andra 15 medlemmar av European Coalition Stop Glyphosate ett öppet brev till hälsokommissionär Kyriakides för att betona att glyfosat, världens mest använda ogräsmedel, inte uppfyller kriterierna för att bli godkänd enbart baserat på cancerbevis. . 

En ny vetenskaplig studie avslöjar att ECHA avfärdade viktiga karcinogenicitetsfynd och försummade bevis för att glyfosat inducerar oxidativ stress, en erkänd mekanism som kan leda till cancer. EFSA förlitade sig i sin slutsats felaktigt på Echas klassificering av glyfosat som "icke cancerframkallande". Detta är ett kritiskt misslyckande, eftersom att acceptera dessa vetenskapliga bevis oundvikligen skulle leda till slutsatsen att glyfosatgodkännandet inte kan förlängas enligt EU-lagstiftningen.

Utöver bevisen för att glyfosat kan orsaka oxidativ stress, lyfte icke-statliga organisationer fram följande brister i ECHA:s och EFSA:s bedömning av cancerframkallande egenskaper som leder till felaktig klassificering som icke-cancerframkallande:

  • Det observerades statistiskt signifikanta tumörincidenser i cancerstudier på djur som tillhandahållits av de sökande (för EU-nytillstånd för glyfosat)
  • Två studier av genotoxicitet enligt OECD-protokollet saknas i de sökandes underlag;
  • EFSA är bedräglig genom att hävda en icke existerande "gränsdos" vid bedömning av cancerframkallande egenskaper
  • Maligna lymfom i djurstudier kompletterar bevisen om non-Hodgkins lymfom i epidemiologiska studier.  

Läs mer

PR__oxidativ_stress_carcinogenitet.docx
Brev till kommissionär Kyriakides – 7_09_2023 (1)

Stoppa glyfosatkoalitionen