PHS Social Partners startar projekt för att stärka kollektiva förhandlingar.

Bryssel, 07 juli 2023 – Den 4 juli lanserade EU:s arbetsmarknadsparter inom personliga tjänster och hushållstjänster (PHS) – EFFAT, EFFE, EFSI och UNI Europa – sitt tvååriga EU-samfinansierade projekt "PHSDialogue".

Projektet syftar till att bygga en social dialog inom EU och stärka arbetsmarknadens parters kapacitet och kollektiva förhandlingar inom personliga tjänster och hushållstjänster.

Covid-19-pandemin underströk den strukturella svagheten i EU-medlemsstaternas vårdsystem samt vårdpersonalens viktiga roll. Trots politikers ansträngningar att ta itu med dessa svagheter och erkänna vårdarbete kvarstår många utmaningar, främst låg kollektivavtalstäckning, brist på facklig representation och arbetsgivarrepresentation.

Detta är avgörande eftersom Eurofounds landskapsrapport för industriella relationer erkände att personliga och hushållsaktiviteter (PHS) utgör en allt viktigare del av människors hälsa och sociala tjänster. Samtidigt betonade EU:s vårdstrategi en övergång till tillhandahållande av hemtjänsttjänster och olika modeller för tillhandahållande av tjänster, som måste gå hand i hand med att skapa lika villkor och rättvis konkurrens för alla.

"Social dialog är grunden för framsteg och bemyndigande för hemarbetare. Genom att främja konstruktiva samtal mellan arbetsgivare och fackföreningar genom PHS Social Dialogue-projektet kan vi ta itu med de utmaningar som hushållsarbetare står inför i Europeiska Unionen och säkerställa deras rättigheter, rättvisa löner och anständiga arbetsvillkor. Tillsammans är vi fast beslutna att omvandla sektorn och förbättra livet för miljontals arbetare och familjer i Europa.” sa Kristjan Bragason EFFAT generalsekreterare.

"Lanseringen av PHSDialogue-projektet är en fortsättning på EFSI:s långsiktiga åtagande att driva en strukturerad och starkare social dialog för att ge PHS-arbetare och arbetsgivare det stöd de förtjänar och föra dem ut ur skuggorna. Projektet kommer att vara avgörande för att hjälpa PHS branschorganisationer och arbetsgivarorganisationer att ta itu med aktuella frågor för sektorn och att stärka sin egen kapacitet tack vare peer learning och kunskapsuppbyggnad. Detta projekt är ett nyckelelement i struktureringen och erkännandet av sektorn både på nationell och europeisk nivå,” sa Herwig Muyldermans, EFSI:s ordförande.

”Hemvårdare är viktiga. Under de kommande två åren kommer vi att stärka samarbetet mellan arbetsgivare och fack för att bygga inkluderande sociala dialogstrukturer som återspeglar sektorns natur. Det viktigaste för oss är att det kommer att hjälpa arbetare och deras fackföreningar att stärka kollektiva förhandlingar i ett fragmenterat landskap för arbetsmarknadsrelationer.” sa Oliver Roethig, regionsekreterare för UNI Europa.

”Vårt samarbete når ett nytt steg med lanseringen av PHSDialogue-projektet. Jag är övertygad om att det inte bara kommer att bidra till att förbättra sociala rättigheter och arbetsvillkor för PHS-arbetare som alltför ofta är osynliga, utan också att ge en bredare tillgång för hushållen till hemtjänst. För EFFE är det nyckeln till att stärka representanternas organisationer för familjer och personer som anställer hem- och omsorgspersonal för att bygga en god social dialog,sa Marie Béatrice Levaux, EFFE:s ordförande.

Projektet kommer att engagera sig i många aktiviteter, inklusive:

  • Kartlägg nyckelaktörerna inom PHS-sektorerna
  • Publicera en rapport om kollektiva förhandlingar och social dialog
  • Skapa en PHS Employment Monitor
  • Organisera möten för social dialog (2 arbetsgruppsmöten; 1 plenarsession per år)
  • Inrätta sektoriella observatorier på nationell nivå
  • Anordna workshops för fackföreningar
  • Kapacitetsbyggande workshops för arbetsgivarorganisationer

Projektet är en del av det åtagande som finns inskrivet i PHS:s arbetsprogram för social dialog för 2023/2024 och kommer att följas upp med ytterligare ett projekt om 12 månader.

För mer information, vänligen kontakta mark.bergfeld@uniglobalunion.org

 

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser