EFFAT-sekretariatet söker för närvarande inga tjänster.


Om EFFAT

EFFAT är en europeisk fackförening och en erkänd europeisk social partner för jordbruk, livsmedels- och dryckesindustri, turism och hushållsarbete. Vi främjar och förespråkar socialt ansvarsfull utveckling inom dessa sektorer på uppdrag av våra 120 medlemsorganisationer och cirka 2.6 miljoner fackliga medlemmar i 37 europeiska länder. Vårt arbete fokuserar bland annat på hållbar sysselsättning, arbetsvillkor, kollektiva förhandlingar och jämställdhet. Vi är en viktig röst för våra medlemmar gentemot de europeiska institutionerna. Vi leder den sociala dialogen med arbetsgivare inom EFFAT-sektorerna. Vi samordnar och tillhandahåller expertis till EFFAT TNC-nätverket och europeiska företagsråd.