EFFAT-sekretariatet söker för närvarande följande tjänster:

EFFAT turistpolitiska sekreterare:
European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions söker en erfaren, begåvad, proaktiv och hängiven person för att övervaka turistsektorn, inklusive hotell, restauranger, avtalscatering, snabbmat och matleverans.

Den sökande bör känna till villkoren och utmaningarna för arbetande människor inom turism och ha kunskap om frågor som rör svartarbete, offentlig upphandling, hälsa och säkerhet, kapacitetsuppbyggnad samt yrkesutbildning och utbildning.

Klicka här. för att komma åt hela beskrivningen och ansöka
Sista ansökningsdag: 1 februari 2023

 

EFFAT:s politiska sekreterare för jordbruk:

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions söker en erfaren, begåvad, proaktiv och hängiven person för att övervaka EFFATs jordbrukssektor, inklusive vattenbruk, skogsbruk och socker.

Den sökande bör känna till villkoren och utmaningarna som arbetar inom jordbruket står inför och ha kunskap om arbetskraftens rörlighet och migrationsfrågor, hälso- och säkerhetsstandarder, landsbygdsutveckling, yrkesutbildning och utbildning. 

Klicka här. för att komma åt hela beskrivningen och ansöka
Sista ansökningsdag: 1 februari 2023


Om EFFAT

EFFAT är en europeisk fackförening och en erkänd europeisk social partner för jordbruk, livsmedels- och dryckesindustri, turism och hushållsarbete. Vi främjar och förespråkar socialt ansvarsfull utveckling inom dessa sektorer på uppdrag av våra 120 medlemsorganisationer och cirka 2.6 miljoner fackliga medlemmar i 37 europeiska länder. Vårt arbete fokuserar bland annat på hållbar sysselsättning, arbetsvillkor, kollektiva förhandlingar och jämställdhet. Vi är en viktig röst för våra medlemmar gentemot de europeiska institutionerna. Vi leder den sociala dialogen med arbetsgivare inom EFFAT-sektorerna. Vi samordnar och tillhandahåller expertis till EFFAT TNC-nätverket och europeiska företagsråd.