Nolltolerans mot sexuella trakasserier och våld i arbetsytan - och undvik!

Om initiativet och rapporten

Sexuella trakasserier och våld är ihållande problem i arbetslivet.

Med ekonomiskt stöd från EU -kommissionen genomförde EFFAT projektet ”Bekämpa sexuella trakasserier och våld på jobbet inom sektorerna jordbruk, mat, turism och hushållsarbete”. Projektet bidrog till att öka kunskapen om omfattningen av sexuella trakasserier och våld på arbetsplatsen inom EFFAT -sektorerna och att samla in information om politik och verksamhet för nationella medlemsorganisationer för att bekämpa sexuella trakasserier och våld.

Resultaten av projektet och referenserna till god praxis i slutrapporten, liksom "EFFAT rekommendationer för att skydda arbetstagare från sexuella trakasserier och våld”Bör fungera som inspiration och vägledning för fackföreningar mot en djupare förståelse av problemen och sätten att hantera dem.

Vidare ska projektets resultat tas upp i sektoriella sociala dialogkommittéer (SSDC) med arbetsgivarföreningar och europeiska företagsråd (EWC) för transnationella företag inom EFFAT -sektorerna.

Nolltolerans!